Kadınlar Camilerde Neyi Hedefliyor? 

Kadınlar Camilerde Kampanyası, kadınların camilerdeki konumunu iyileştirmeyi dert edinen bir grup Müslüman kadın tarafından başlatıldı. Ekim 2017’den beri camilerde buluşuyor, kadınların camilere dair yaşadığı problemlerle ilgili doğru tespit ve çözüm yolları üretilmesi için neler yapabileceğimizi tartışıyoruz. Niyetimiz; kadınların cami cemaatine daha etkin bir şekilde katılımının sağlanmasının yollarını açmak ve camilerin düzenlenmesinden sorumlu mekanizmaları bu talepler doğrultusunda harekete geçirmek.

Camilerin kadınların erişimine açık olması, herkesin aynı şartlarda camiden yararlarlanabildiği anlamına gelmiyor. Camilerde kadınlara ayrılan yerlerin yetersiz olması, camilerin en düzensiz ve kirli yerlerinin kadınlara layık görülmesi en çok mustarip olduğumuz konulardan. Her camide kadınlar için temiz, ücretsiz ve sürekli açık abdesthane bulunmaması ise hala büyük bir problem. Dahası, üst katların kadınlara ayrıldığı camilerin dar ve dik merdivenleri, yaşlı ve engellilerin erişimini engelliyor. Kadınlar için ayrılan kısımların camiyi ve cemaati görmeyi engelleyecek şekilde düzenlenmesi kadınların cemaatin bir parçası gibi hissederek ibadet etmesini zorlaştırıyor.

Camilerin fiziki şartlarıyla ilgili bu tür problemlerin yanında caminin sosyal ortamından kaynaklı sıkıntılar da mevcut. Güvenlik görevlileri tarafından cami içinde hareketimizin kısıtlanması veya camiyi görme çabamıza erkek cemaat tarafından hakarete varan müdahaleler çoğumuzun sık sık yaşadığı hadiseler. Bu türden tecrübeler tedirgin bir şekilde ibadet etmemize neden oluyor, cemaatten dışlanmış hissettiriyor ve nihayetinde kadınları camiden uzaklaştırıyor. Bu nedenle, camilerde yaşanan problemler için müftülüklerin merkezi şikâyet ve çözüm mekanizmaları kurması, cami görevlilerinin bu konuda eğitilmesi ve camilerin fiziksel kapasitelerinin tüm cemaat için düzenlenmesi öncelikli taleplerimiz arasında.

Bununla birlikte, idari değişimlerin, eksikliğini hissettiğimiz cami ortamı için tek başına yeterli olmadığının farkındayız. Öncelikli talep ve ihtiyaçların belirlenmesi ve bu doğrultuda herkesi kapsayacak bir cami kültürünün inşası ve yaygınlaştırılması için camilerde haksız muameleye maruz kaldığını düşünenleri dinlemek ve bu problemlerin nasıl çözülebileceğini konunun mağdurlarını dahil ederek konuşmak önem arz ediyor. Kadınların tecrübelerini paylaştığı bilgi ve paylaşım ağları oluşturmak bu nedenle önceliklerimiz arasında. Bir araya gelirsek yaşanan problemleri paylaşabileceğimize, azaltabileceğimize ve çözüme kavuşturabileceğimize inanıyoruz.

Bu anlayışla camilerin sadece kadınlar için değil; çocuklar, yaşlılar, engelliler gibi farklı gruplar için de erişilebilir olmaları için çalışıyoruz. Camilerin ibadet ve sosyal hayatın bir parçası olabilmesi için bu tür değişimlerin zaruri olduğunu düşünüyoruz.

Bu problemlerin çözülmesi vakit alabilir fakat dayanışmayı ertelemeye vaktimiz yok. Camilerde yaşadığımız kötü muameleyle ancak bir araya gelerek başa çıkabileceğimizi biliyoruz. Camilerde huzurlu bir şekilde vakit geçirebilmek, hepimizin orada misafir olduğunu ve kimsenin caminin sahibi olmadığını hatırlayarak mümkün. Allah’ın kadın kulları, Allah’ın evlerinde hak ettikleri muameleyi görünceye kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.